"התיקון בחוק עלול לפגוע בציבור"

מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, פנה למנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, בבקשה לקבל דחייה נוספת עם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק מיסוי מקרקעין.

התיקון שנגדו יוצא איגוד הבנקים קובע, כי ברכישת זכות במקרקעין (שאינה דירת מגורים מזכה), יהיה הרוכש חייב להעביר למס שבח "מקדמה" על חשבון המס שחייב מוכר הנכס. בפשטות קובע התיקון, כי לאחר שסוכם סכום העיסקה, יעביר הרוכש חלק מהסכום ישירות למנהל מס שבח במקום המוכר. זאת במקום המצב כיום, בו הרוכש מעביר את מלוא התשלום למוכר, וזה משלם למס שבח כחוק.

באיגוד הבנקים סבורים כי העובדה שמהחוק לא הוחרגו עיסקאות רכישת מקרקעין מקבלן (למרות שאלה פטורים מתשלומי השבח) יוצרת בעיות ואי בהירות ביחס למגוון עסקאות שנעשו בליווי הבנקים. באיגוד חוששים, בין השאר, מזליגת כספים מחשבון הליווי, אי יכולת לקבל ערבויות בגין כספי המקדמה, ואף מפגיעה ביכולתם של הבנקים להעמיד משכנתאות לרוכשי דירות. לדברי האיגוד, בשל בעיות אלה עלולות להיות לתיקון השלכות חמורות על שוק הנדל"ן ועל תחום הדיור, "והתיקון שמטרתו היתה חיובית – להקל על הבירוקרטיה והפרוצדורות מולם ניצב הרוכש – עלול להשיג למעשה את התוצאה ההפוכה, לפגוע ברוכשי הדירות ולסרבל את התהליכים הקשורים עם רכישת הדירה".

בחודשים האחרונים מתדיין איגוד הבנקים עם בנק ישראל, רשות המסים, משרד השיכון ומשרד המשפטים, בניסיון למצוא פתרונות לסוגיות שהועלו, אולם עד כה לא הוסדרו כל הבעיות. ואולם למרות המאמצים למציאת פתרון נותרו עדיין פערים משמעותיים בעמדות הצדדים, פערים שכפי הנראה לא יגושרו עד כניסת התיקון לתוקף. לכן מבקש האיגוד ממנהל רשות המסים לתת ארכה נוספת (פרק זמן בו המקדמה תעמוד על אפס) כדי שניתן יהיה להגיע להסכמות משותפות, לטובת כל הצדדים.