צילום: shutterstock

התמ"ג ירד ב-28.7%: הירידה החדה ביותר בתוצר של ישראל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את האומדן לחודשים מאי-יוני, ובו נצפית הירידה החדה ביותר בתוצר הכלכלי של ישראל בארבעים השנה האחרונות. על פי הנתונים, ירד התמ"ג בקצב שנתי של 28.7% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה.

הירידה בשיעור התמ"ג מצטרפת לירידה שחושבה עבור הרבעון הראשון – 6.8% בחישוב שנתי. בשל מגמת הירידה שחושבה עבור שני רבעונים רצופים נכנסת הכלכלה הישראלית, באופן רשמי, למיתון.

תקופת הסגר ומגבלות הריחוק החברתי בשל מגפת הקורונה הן הסיבות העיקריות להתכווצות המשק. ההגבלות השפיעו על הצריכה הפרטית, על צריכת השירותים ועל התוצר העסקי.

מדד התוצר העסקי הוא שיעור התמ"ג בניכוי תוצר שירותי הדיור ותוצר המגזר הציבורי. ברבעון השני של 2020 ירד התוצר העסקי ב-33.4%, זאת לאחר ירידה של 7.8% ברבעון הראשון של השנה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משבר בינלאומי

בהשוואה לעולם מדובר בירידה מתונה יחסית. בבריטניה נצפתה קריסה של התמ"ג בכמעט 60%, בארה"ב בכ-33%, ורק קוריאה הדרומית וליטא ספגו את הפגיעה הנמוכה ביותר: 12.7% ו-18.9%, בהתאמה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו-OECD, יורסטאט, נכון ל-14.8.2020

"משבר הקורונה הוא משבר בינלאומי שהשפיע על הכלכלה העולמית וגרם לירידות חדות של התמ"ג ברבעון השני במדינות השונות. מידת השפעתו תלויה בין היתר במועד שבו הטילו הממשלות את ההגבלות וקצב החזרה לשגרה של המשק", מסבירים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.