אחרי עליות חדות במחירי הנדל"ן, נרשמה התמתנות בקצב העלייה השנתי | צילום: Shutterstock
אחרי עליות חדות במחירי הנדל"ן, נרשמה התמתנות בקצב העלייה השנתי | צילום: Shutterstock

התמתנות בעליית מחירי הדירות; עלו ב-2022 ב-17.1%

מדד המחירים לצרכן בחודש ינואר היה גבוה מהתחזיות: המדד עלה ב-0.3%, ובכך הגיע קצב האינפלציה השנתי בישראל לשיא של 5.4% – הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2008. התחזיות המוקדמות למדד ינואר היו נמוכות ונעו בין 0 ל-0.1%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת, כי עליות מחירים בולטות במדד המחירים לצרכן נרשמו בסעיפים הבאים: תחזוקת הדירה – 1.4%, בריאות – 1.0% ומזון שעלה ב0.9%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בהלבשה והנעלה – ב-4.9%, ירקות טריים שירדו ב-1.9% ובמחירי צריכת התרבות שירדו ב-1.6%.

לאחר תקופה ממושכת של עליות חדות במחירי הנדל"ן, נרשמה התמתנות בקצב העלייה השנתית. מחירי הדירות התייקרו ב-0.2% בחודשים נובמבר-דצמבר, ובכך נמשכה הירידה בקצב עליית המחירים. ההתייקרות השנתית ב-2022 עומדת על 17.1%.

בחלוקה למחוזות נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.4%), צפון (0.1%), חיפה (0.6%), מרכז (0.0%), תל אביב (0.2%-) ודרום (0.1%). מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד – נובמבר-דצמבר 2022, לעומת נובמבר-דצמבר 2021 – נרשמו עליות מחירים דו-ספרתיות בכל המחוזות: חיפה (19.1%), צפון (18.8%), מרכז (17.6%), תל אביב (16.5%), ירושלים (16.0%) ודרום (15.3%).

מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית (תוכניות מחיר למשתכן) ירד מ-20.9% בתקופה הקודמת (אוקטובר-נובמבר 2022) ל-20.4% בתקופה הנוכחית. יצוין כי לרוב, שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות. מבדיקת הלמ"ס עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית ירד ב-1.9%.