מאת: רועי פולניצר ושילה ליפשיץ
קושי: 5 מתוך 5
זמן קריאה: 20 דקות

התפתחות מכפיל ההון העצמי

מכפיל ההון העצמי הוא היחס שבין שווי השוק של פירמה לבין השווי המאזני שלה. מכפיל הון עצמי גבוה מ-1, משקף מצב שבו ציבור המשקיעים אומד את שווי הפירמה מעבר לשוויו המאזני, דבר המרמז על פוטנציאל עתידי גבוה יותר הגלום בו להערכתם. המאמר סוקר את התפתחות מכפיל ההון העצמי במערכת הבנקאות הישראלית בשנים 2004-2008 ואת הגורמים המשפיעים עליו

לקריאת המאמר – הורידו את הקובץ המצורף