ה-OECD משבח את הבנקים בישראל

הדו”ח, שפירסם השבוע ארגון ה-OECD על כלכלת ישראל, משבח את הבנקאות בארץ.

כלכלני הארגון ייחדו התייחסות מיוחדת בדו"ח למצב הבנקים בישראל והעניקו ציונים גבוהים להתנהלות המערכת הבנקאית בארץ בשנים האחרונות – ובכלל זה בתקופת המשבר הפיננסי של 2008-2009.

הדו"ח המקיף של ארגון המדינות המפותחות מציין את השמרנות היחסית של הבנקאות המסחרית בישראל, בעיקר במתן הלוואות למשקי בית ולעסקים. בזכות מדיניות זו, טוענים כלכלני הארגון, לא ניתן אשראי מקומי מופרז במהלך משבר 2008-09. שמרנות זו גם תרמה למניעת היווצרותה של בועת נדל"ן בשנות ה-2000, כפי שקרה במספר מדינות אחרות ב-OECD. הדו"ח מוסיף ומציין, כי גם חשיפת הבנקים לאשראי זר רעיל הייתה מוגבלת.

בארגון מרוצים גם מההתקדמות שנרשמה בתחום הפרשות ההון, מאימוצן המלא של תקנות באזל II, ומיחס הלימות ההון שהגיע ל-14% בממוצע – הרבה מעבר ליעד. באופן כללי, מציין הדוח, האינדיקטורים מעידים שהמגזר הבנקאי יציב.

גם בחלק העוסק בעמלות הבנקים מציין הדו"ח, כי הושגה "התקדמות טובה". כלכלני הארגון מברכים על כך שהצעות החוק השונות לפיקוח על העמלות באופן ישיר לא התקבלו מחד, ועל הגברת השקיפות של הבנקים מאידך.

בין הצעדים שננקטו מציין הארגון את הפחתת מספר העמלות והאחדה של ההגדרה שלהן. מאז יישום השינויים, הדו"ח מצא שהעמלות על שירותי עו“ש ירדו ב-13% בממוצע במונחים ריאליים, והעמלות על כרטיסי אשראי בלמעלה מ-20%. בנוסף, מצא הדו"ח שמבצעי קידום מכירות הפכו להיות נפוצים יותר, דבר שמעיד גם הוא על כך שהבנקים מתחרים ביתר מרץ.

בניגוד למצב בבנקים, מזכירים כלכלני הארגון את הדו"ח המיוחד שהוגש לכנסת, לפיו נרשמו העלאות משמעותיות בעמלות הניהול השנתיות של קופות הגמל וקרנות הפנסיה, מאז שאלה הועברו מהבנקים לחברות הביטוח.