צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

זינוק בצמיחה בישראל בשנה שעברה – 8.1%; מגמת עלייה גם באינפלציה

לאחר הפגיעה במשק בשל משבר הקורונה בשנת 2020 – מגיעה צמיחה חדה בנתוני 2021: התמ"ג ברבעון הרביעי של השנה שעברה זינק ב-16.6% לעומת הרבעון הקודם. הצמיחה בישראל ב-2021 הגיעה לגידול של 8.1% בתוצר המקומי, זאת לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים זינק בשנת 2021 לעומת שנת 2020 בה נרשמה ירידה של 2.2%. האוכלוסייה בישראל גדלה בשנת 2021 ב-1.7%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-6.3% לאחר ירידה של 3.9% בשנת 2020.

תוצר מקומי גולמי לנפש – נתונים מנוכי עונתיות | מקור: למ"ס

התוצר לנפש בשנת 2021 הסתכם ב-165,942 ש"ח, במחירים שוטפים. לשם השוואה, לפי תחזיות ה- OECD עלה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-5.0% בממוצע בשנה זו.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ינואר 2022, בהשוואה לחודש דצמבר 2021 והגיע לרמת מדד של 102.8 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו אף הם ב-0.2%, והגיעו לרמות מדד של 102.6, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 102.9 נקודות.

אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים  | מקור: למ"ס

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2022 לעומת ינואר 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלו ב-3.0%, ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.8%.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין אוקטובר 2021 – ינואר 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-3.0%. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.4%, כל אחד.