חברות נתוני האשראי ישלמו לבנקים

יורם הכהן, רשם שירותי נתוני אשראי וראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפט, שלח בתחילת השבוע מכתב לשתי החברות העוסקות בתחום נתוני אשראי (בי.די.אי. קופאס בע"מ ודי אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ), ובו דרישה לשלם לאלתר לבנקים את התשלום שנקבע בחוק שירות נתוני אשראי, עבור תפעול המערכת שהוקמה לצורך מסירת המידע מהבנקים לחברות שהוקמו על פי החוק. מדובר בסעיף שחייב את החברות לשלם לבנקים סכום של מיליון שקל.

המכתב נשלח בעקבות פעילותו של סמנכ"ל איגוד הבנקים, היועץ המשפטי טל נד"ב, שדרש ממשרד המשפטים לחייב את החברות לעמוד בדרישות החוק, לאחר שבחודשים האחרונים ניסו החברות לערער על זכותם של הבנקים לקבל תשלום כלשהו. במכתבו מציין הכהן, כי אם התשלום לא יתבצע, בכוונתו לנקוט בהליך להתליית הרישיון שניתן לחברות.
בתקנות שירותי נתוני אשראי משנת 2004, שאושרו בעקבות חקיקת החוק, הופיעו שני סעיפים שהתייחסו לתשלום שהחברות מחויבות להעביר לבנקים. הסעיף הראשון הסדיר את התשלום עבור מסירת המידע על ידי הבנקים, וקבע כי החברות חייבות לשלם לבנקים עבור המידע החל משנתיים ממועד תחילת פעילותן ורק החל מסף הכנסה כולל של 30 מיליון שקל בשנה. הסעיף השני קבע כי הן ישלמו סכום של מיליון שקל עבור תפעול שוטף של המערכת שהוקמה.
מאחר שפעילותן העסקית של חברות נתוני האשראי עדיין לא התפתחה להיקף שמחייב תשלומים שוטפים לבנקים על המידע, הן ניסו להתחמק גם מהתשלום הנגזר מהסעיף השני, עבור תפעול המערכת שהוקמה, בטענה כי התקנות לא קבעו במפורש את מועד התשלום.
כאמור, משרד המשפטים דחה את פרשנות החברות לתקנות וקבע כי הן חייבות להעביר לבנקים את התשלום עבור תפעול המערכת לאחר שנתיים מיום הקמתן (פרק זמן שחלף מזמן), וללא תלות בהיקף ההכנסה שלהן. לכן, חייבן לבצע את התשלום מיד.