חוק ההגבלים: עמדת איגוד הבנקים

איגוד הבנקים הגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת נייר עמדה בעניין חוק ההגבלים העסקיים (תיקון 14 – עיצום כספי) לקראת הדיון בנושא שהתקיים בוועדת הכלכלה ביום רביעי ה-22 בפברואר. הצעת החוק עוסקת בהוספת מנגנון עיצום כספי לחוק ההגבלים העסקיים.

נייר העמדה של האיגוד מצביע על תיקונים, אותם יש לבצע בהצעת החוק – תיקונים שמטרתם למנוע קשיים המאפיינים את הצעת החוק בנוסח שהוגש לוועדה.