חזקיהו ופרל ישתפו פעולה

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ומנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, החליטו על שיתוף פעולה בהליך שמטרתו להגביר את מודעות התאגידים הבנקאיים לסיכונים סביבתיים אליהם הם עלולים להיחשף כתוצאה ממימון – ישיר או בדרך של השקעה – של גופים שפעילותם עלולה לגרום נזקים סביבתיים.

היוזמה המשותפת נועדה למצוא את הדרך בה הבנקים יביאו בחשבון ערכים של איכות הסביבה, כחלק מתרומתם החברתית, לצד ניהול סיכונים שקול.
גופים עסקיים המבצעים פרויקטים עם השלכות שליליות על הסביבה, חושפים עצמם לסיכונים פיננסיים עקב חשיפתם האפשרית לתביעות בגין הנזקים הסביבתיים הנגרמים על ידם לכאורה. במסגרת היוזמה המשותפת, ייבדק האופן שבו יביאו בנקים המממנים את הפרויקטים סיכונים אלה בחשבון. 
מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל הסביר, כי "היוזמה נועדה למצוא את הדרך המתאימה ביותר לשלב בין האינטרסים של הבנקים כנותני אשראי מצד אחד, לבין הרצון שלהם לתרום לאיכות החיים, לקהילה ולהביא לידי ביטוי ערכים ירוקים מצד אחר."