חיסכון של מאות שקלים בחודש: בנק ישראל מקדם שינוי במתווה המשכנתה

טיוטת חוזר שהפיץ בנק ישראל מציעה לבטל את הגבלת שיעור רכיב הפריים בתמהיל המשכנתה. אם הצעה זו תתקבל, כבר בשבועות הקרובים יוכלו הלווים לחסוך עד מאות שקלים בכל חודש בתשלומי המשכנתה.

כיום, ניתן לקחת לכל היותר שליש מהמשכנתה בריבית פריים, שליש נוסף בריבית משתנה והשאר בריבית קבועה. אם תוסר מגבלת שיעור ריבית הפריים, יוכלו הלווים לקחת עד שני שלישים מהמשכנתה בכל מסלול ריבית שיבחרו, ורק שליש אחד יוגבל לריבית קבועה. במקרים מסוימים, בשל שיעור הפריים הנמוך, מדובר בהוזלה משמעותית של סכום ההחזר החודשי.

התיקון המוצע הופץ לוועדה המייעצת לענייני בנקאות, ולאחר דיון בהערותיה ובהערות הציבור תגובש ההנחיה הסופית תוך מספר שבועות.​ הדיונים בנושא גם כללו שיח עם חברי הכנסת מיקי לוי, יאיר לפיד וד"ר שלמה קרעי.

בנוסף מציע בנק ישראל להוסיף מדרגת הנחה נוספת על עמלת הפירעון המוקדם. עד כה היו קיימות שתי מדרגות: 20% לאחר שנתיים ו-30% לאחר חמש שנים. המדרגה החדשה שתתווסף היא של 50% לאחר שמונה שנים.

צעד שיקל על הציבור                        

"לאור התנאים השוררים בשוק​ מצאנו לנכון להסיר את מגבלת הפריים בתמהיל המשכנתא, ובכך להקל על ציבור הלווים, תוך שמירת האיזונים הנדרשים ברמת הלווה וברמת המערכת הבנקאית. הצעד הנוכחי יקל על ציבור לוקחי המשכנתאות ויגדיל את מגוון אפשרויות המימון העומדות בפנים", אמר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים.

בבנק ישראל מציינים כי לאור הניסיון הרב שנצבר במהלך השנים, ההתפתחויות שחלו בשוק הדיור וניתוח ההשלכות האפשריות של עלייה בשיעורי הריבית על סיכון הלווים והסיכון בתיק האשראי לדיור – הם מצאו כי ניתן להקל על לווים נוטלי משכנתאות ולאפשר לשחרר את מגבלת שליש הפריים, תוך שמירת האיזונים בין התועלת ללווים. "מהלך זה עשוי לתרום להוזלת תשלומי הריבית אותם משלמים הלווים – צורך שמתחדד בתקופת משבר הקורונה", אומרים בבנק.​