יהודה לוי מנכ"ל HSBC ישראל פורש

יהודה לוי, מנכ"ל בנק HSBC בישראל, פורש לאחר 10 שנים.

לוי, שניהל את השלוחה המקומית של הבנק מאז הקמתה, יסיים את תפקידו בחודשים הקרובים. בעבר שימש יהודה לוי בתפקידים בכירים ב-Republic National Bank of New York  של אדמונד ספרא ובבנק הבינלאומי. לוי זוכה להערכה רבה בקהילה הבנקאית והפיננסית בישראל, בזכות הצלחתו של הסניף המקומי בניהולו.

HSBC היא אחת מקבוצות הבנקאות הגלובלית הגדולות בעולם. עיקר עיסוקו של הסניף הישראלי הוא במימון החברות הגדולות במשק ובנקאות פרטית. בעולם מנהל תאגיד HSBC כ-2.6 טריליון דולר ומספק שירותים לכ-100 מיליון לקוחות.