צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

יוזמה חדשה להגברת המודעות הפיננסית בחברה הערבית

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בשיתוף מרכז השלטון המקומי, איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, מזמינים את ראשי הישובים הערבים לקחת חלק בפעילות ולעזור לתושבים לקבל ידע וכלים פשוטים ליצירת שינוי מיטבי בהתנהלות הפיננסית

בנק ישראל מקדם מדי שנה פעילויות להגברת מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות שונות. בשנים קודמות פעילות הפורום התמקדה באוכלוסיית אזרחים ותיקים, חיילי צה"ל, בני נוער, משקי בית ועוד. השנה – מוקדשת פעילות הפורום לטובת החברה הערבית, בשיתוף מרכז השלטון המקומי.

התנהלות פיננסית נכונה היא אחת מהמיומנויות החשובות ביותר ומהווה חלק בלתי נפרד מ"כישורי חיים" בסיסיים, המקדמים עצמאות ורווחה פיננסית.

בעקבות תפיסה זאת, מקדם הפיקוח על הבנקים מידי שנה, בשיתוף המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים, פעילויות להגברת מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות שונות. מטרת פעילויות אלה היא צמצום פערי מידע, שיפור רווחה כלכלית, הגברת מודעות הציבור לזכויותיו, היכרות עם הבנקאות הדיגיטלית, וקבלת כלים ליצירת שינוי להתנהלות פיננסית מיטבית.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הפיקוח על הבנקים מעניק חשיבות רבה לנושא החינוך הפיננסי ומוביל פעילויות שונות אשר יקנו מגוון כלים מעשיים וטיפים להתנהלות פיננסית נבונה, יעשירו את הידע בתחום הפיננסי ויסייעו ללקוחות לנהל באופן עצמאי ומושכל יותר את פעילותם הבנקאית.

במסגרת פעילות זו יותאמו ויונגשו תכנים רבים בשפה הערבית במטרה לתת ערך ולשפר את האוריינות הפיננסית. אני מודה למרכז השלטון המקומי על שיתוף הפעולה הפורה ומברך את המערכת הבנקאית על מעורבותה וזאת כחלק מהיותה חלק בלתי נפרד מהמרקם הכלכלי-חברתי בישראל".

הפעילות תתקיים בשני שלבים. בשלב ראשון – העברת עשרות הרצאות בשפה הערבית, במהלך חודש יוני 2022, בישובים ערביים שונים ברחבי הארץ, בנושא "איך להתנהל נכון עם הכסף שלי". תכני ההרצאות יהיו בפורמט אחיד ויכללו: התייחסות לניהול תקציב, הערך שניתן להפיק מתעודת הזהות הבנקאית, התנהלות מיטבית עם כרטיסי חיוב ומידע ובדגש על כרטיס הדביט וכן דגשים לגבי בנקאית דיגיטלית והיתרונות באימוצה.

בשלב השני – במטרה לסייע ללקוחות להסתגל לבנקאות הדיגיטלית, יוזמנו לקוחות המערכת הבנקאית בישובים ערביים, במהלך חודש יולי וחודש ספטמבר 2022, להדרכות פרטניות בסניפי הבנקים בהם מתנהל חשבונם.

במסגרת הדרכות אלו יתורגלו הנושאים הבאים: היכרות עם אתר האינטרנט של הבנק; למידה על שימוש באפליקציה של הבנק; מעקב אחר התנועות בחשבון באופן דיגיטלי; וביצוע פעולות בנקאיות במכשירים האוטומטיים (הפקדת מזומן, הפקדת שיקים ועוד). בנוסף, כל לקוח שיגיע להדרכה פרטנית יקבל עותק של תעודת הזהות הבנקאית שלו, ללא עלות.

הרישום נמצא בימים אלו בעיצומו. ראשי רשויות ומועצות מקומיות אשר טרם נרשמו לפעילות, מוזמנים לעשות כן. קישור לקול קורא בעברית ובערבית, הכולל קישור להרשמה.