מאת: יאיר חיים ונועה בן-יעקב
קושי: 5 מתוך 5
זמן קריאה: 50 דקות

יציבות פיננסית ובנקים מסביב לעולם

המאמר מציג ומנתח מידע על 17 מדינות, שרובן שייכות ל-OECD, בשלושה נושאים: הגדרת תפקידי הבנק המרכזי ביציבות הפיננסית, אופן הטיפול של הבנק בנושא ומקומו בין הרשויות העוסקות במערכת הפיננסית. במאמר משולב גם מידע מתוך סקר שערך הבנק המרכזי ההולנדי בכל מדינות ה-OECD בנושאים דומים

לקריאת המאמר – הורידו את הקובץ המצורף