ירידה של 18% במספר הדירות החדשות שנמכרו ב-2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה, כי ב-2017 נרשמה ירידה של 18.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו לעומת 2016.

דיווח זה מצטרף לסקירת חודש דצמבר בנדל"ן למגורים שפרסם הכלכלן הראשי. מסקירה זו עולה כי סך העסקאות שבוצעו בארץב-2017 – 93 אלף – מעיד על ירידה של כ-17% לעומת 2016.

במסגרת מדד המחירים לצרכן פרסמה הלמ"ס גם את מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן עצמו) ואף זה מצביע על ירידה במחירים. מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר-דצמבר 2017, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר-נובמבר 2017, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.7%.

הלשכה בדקה גם את מחירי הדירות החדשות שנמכרו והשוותה בין עסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר-דצמבר 2017, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר-נובמבר 2017. מהבדיקה עולה כי המחירים ירדו ב-1.4%.

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקאות שבוצעו ברבעון הרביעי של שנת 2017 עמד על 1,442,600 ש"ח, בהשוואה למחיר העסקה הממוצעת ברבעון השלישי של שנת 2017 שעמד על 1,495,100 ש"ח.

בתוך כך מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב-0.5% בהשוואה לחודש הקודם, דצמבר 2017 והגיע לרמה של 99.9 נקודות.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 8.8%, ירקות טריים 2.8% ותרבות ובידור 0.9%. עליות מחירים נרשמו בעיקר בפירות הטריים שעלו ב-3.3%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2018 לעומת ינואר 2017) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1% בלבד. על פי נתוני המגמה לתקופה שבין אוקטובר 2017 לינואר 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.6%.