יש לקדם את הייעוץ הפנסיוני

"לציבור נגרם כיום נזק כבד, בשל אי היכולת לקבל ייעוץ אובייקטיבי בנושאי חיסכון פנסיוני. זאת משום שהאוצר בחר שלא לקדם את נושא הייעוץ האובייקטיבי לציבור שאמור להינתן על ידי היועצים בבנקים"כך טוען משה פרל, מנכ"ל איגוד הבנקים.
פרל, שדיבר בוועידת שוק ההון של גלובס, ציטט נתונים של סקר שערך איגוד הבנקים, על פיו 64% מהחוסכים כלל אינם יודעים מי הגוף המנהל את חשבונותיהם; 43% סבורים שחשבונותיהם מנוהלים עדיין בבנקים; ול-84% מהחוסכים אין מושג מה גובה דמי הניהול שגובים מהם היצרנים הפנסיוניים. "בנהר השקלים הזורם לגופי החיסכון יש כבר 811 מיליארדי שקלים"הזכיר פרל, "ומדובר בחיסכון החשוב והמשמעותי ביותר של כל אחד מאתנו".
כדי להדגים את חוסר האונים של הציבור בכל הנוגע להחלטות על חיסכון פנסיוני, הביא מנכ"ל איגוד הבנקים, ממצאי מחקר שנערך באוניברסיטה העברית ובו נמצא כי הנשאלים הקדישו זמן רב יותר להחלטה על רכישת דירה, מכונית ואפילו טוסטר חשמלי, מאשר לשאלה היכן להפקיד את הכספים שנועדו לפרנס אותם בזיקנתם. "הסקר נערך על אוכלוסיה מיוחדת – כלכלני האוצר…"אמר פרל לקול צחוקם של הנוכחים.
הוא הצביע על המחסור בתשתיות שיאפשרו לבנקים לקבל מידע על מצב חסכונותיהם של החוסכים ועל העובדה שאסור לבנקים עדיין לפנות לשכירים במקומות העבודה, כחלק מן המכשולים שהאוצר אמור להסיר כדי לאפשר ייעוץ אובייקטיבי. "ידוע שדמי הניהול בקופות הגמל התייקרו מהותית, אך זוהי טעות לדרוש חקיקה אגרסיבית לבלימת דמי הניהול"אמר מנכ"ל איגוד הבנקים. "מספיק לקדם ייעוץ אובייקטיבי שיאפשר ליועצים להתמקח עם מנהלי הנכסים ולעורר מודעות צרכנית נכונה. כאשר הציבור יעשה שופינג על דמי ניהול הם יצטמקו בלי שום צורך בחקיקה".