צילום: shutterstock

ייבוא מוגבר של רכבים ברבעון הראשון הקפיץ את התמ"ג בשיעור של 5.2%

בהשוואה לנתוני חודש מרץ עלה מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל ב-0.3%, כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשנה האחרונה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה, שם נצפתה עלייה של 2.4%, הפירות הטריים והתחבורה התייקרו ב-1.5% ובתחום התרבות והבידור נצפתה עלייה של 1.1%.

אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים | נתונים: למ"ס

התמ"ג צמח, הריבית נותרה קבועה

עוד פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי התמ"ג צמח ברבעון הראשון של השנה ב-5.2%, שיעור גבוה בהשוואה לרבעון האחרון של 2018. עם זאת, העליות הושפעו מזינוק משמעותי בייבוא כלי הרכב ברבעון הראשון (כאשר המיסים על הייבוא הינם חלק מהתמ"ג). בניכוי המיסים על הייבוא נצפתה עליה של 3.7% בתמ"ג, שיעור הדומה לזה שנרשם ברבעון האחרון של 2018.

בתוך כך, על פי קביעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, נותרה הריבית לחודש הקרוב בשיעור של 0.25%. על פי ההערכות, צפויה הריבית לעלות במהלך הרבעון השלישי של 2019 ושיעורה צפוי להגיע ל-0.5%, כך פורסם בתחזיות בנק ישראל בחודש אפריל.