צילום: דוברות בנק ישראל

עקב התמשכות משבר הקורונה: בנק ישראל יקל על הבנקים במתן הלוואות

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע כי יפחית את דרישות יחס המינוף בחצי אחוז. המדד, שמבוסס על ההון העצמי של הבנק ביחס לנכסיו, הופחת במסגרת הוראת שעה, והוא צפוי להקל על הבנקים בהזרמת אשראי למשק.

בבנקים הגדולים, פועלים ולאומי, עמד לאחרונה יחס המינוף על 6%, וכעת הוא התעדכן ל-5.5%. בבנקים הבינוניים והקטנים התעדכן יחס המינוף ל-4.5% במקום 5%.

בסוף השנה שעברה הסתכם יחס המינוף הממוצע ב-6.7%, ועד מחצית השנה הנוכחית ירד ל-6.2%. השינוי נבע מתוספת למאזני הבנקים בגין רכישות אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, בעוד שההון העצמי שלהם צמח בהיקף נמוך.

"לנוכח התמשכות משבר הקורונה, והמשך ההתמודדות של משקי הבית והעסקים עם הקשיים התזרימיים בעקבות השלכות המשבר, עלה הצורך להבטיח כי הדרישה מהמערכת הבנקאית לעמוד ביחס מינוף מזערי, המותאמת לימי שגרה, לא תהווה חסם להעמדת אשראי בתקופת המשבר", נכתב במסגרת ההודעה של בנק ישראל.

החלטות אשראי מושכלות

"צעד זה מצטרף לשורת צעדים בהם נקט הפיקוח על הבנקים מאז פרוץ משבר הקורונה", הסביר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים בבנק ישראל. "צעדים אלה נועדו לאפשר שמירה על היצע האשראי במשק, לצד הקלה על משקי הבית והעסקים. הקלה זו, כמו גם הקלות אחרות הכלולות בהוראת השעה, ניתנה לאחר בחינה מדוקדקת של הסיכונים ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים להקלה בעת משבר הקורונה".

בבנק ישראל מדגישים כי אין בקביעת ההקלה בכדי להפחית מהחשיבות של קבלת החלטות אשראי מושכלות בהתאם להערכת הסיכון והשיקולים העסקיים של התאגיד הבנקאי.