"הפעילות הכלכלית במשק מוסיפה להיות איתנה, אך חלק מהאינדיקטורים מצביעים על התמתנות מסויימת בפעילות". צילום: Shutterstock
"הפעילות הכלכלית במשק מוסיפה להיות איתנה, אך חלק מהאינדיקטורים מצביעים על התמתנות מסויימת בפעילות". צילום: Shutterstock

לאחר 10 העלאות: בנק ישראל הותיר את הריבית על 4.75%

הנגיד אמיר ירון הזהיר, כי אם היחלשות השקל תימשך, ייתכן ותידרש מדיוניות מרסנת נוספת \

הוועדה המוניטרית, בראשות נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, הותירה את הריבית במשק ללא שינוי. הריבית תמשיך לעמוד על 4.75% לשנה, וזאת לאחר 10 העלאות רצופות של הבנקים מאפריל 2022.

לאחר ההודעה על הריבית, התייחס ירון לחקיקה המשפטית וציין, כי "חטיבת המחקר פרסמה תחזית מאקרו-כלכלית, והיא מתבססת על תרחיש בו המחלוקת סביב שינויי החקיקה לגבי מערכת המשפט מיושבת באופן שאינו משפיע על הפעילות הכלכלית מכאן ואילך".

עוד הוסיף הנגיד, כי "ככל שהיחלשות השקל תימשך – הדבר עלול להעיב על חזרת האינפלציה ליעדה, וייתכן כי תידרש מדיניות מרסנת עוד יותר. יציבות מחירים היא תנאי הכרחי ליציבות כלכלית. אנו סבורים שהריבית מצויה בסביבה מרסנת, כזו ההולמת את המשך התמתנות האינפלציה. הדבר הזה נכון כל עוד לא יהיו שינויים משמעותיים בסביבת האינפלציה. בחצי השנה האחרונה חווינו פיחות משמעותי בשקל, שנבע בעיקר מגורמים מקומיים ופחות מהסביבה הגלובלית".

לפי החלטת בנק ישראל, נקבע כי "האינפלציה מתמתנת, אך מקיפה מנעד רחב של סעיפים ועומדת על 4.6% בשנה האחרונה. בהסתכלות על ששת החודשים האחרונים, וביתר שאת על שלושת החודשים האחרונים, ניתן לראות כי קצב האינפלציה מתמתן, במחירי המוצרים הסחירים והבלתי סחירים. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מצויות בתוך היעד, בסביבת הגבול העליון שלו. הציפיות לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד".

"הפעילות הכלכלית במשק מוסיפה להיות איתנה, אך חלק מהאינדיקטורים מצביעים על התמתנות מסויימת בפעילות", צויין בהודעת הבנק. "שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה, אך נמשכת מגמת הירידה בשיעור המשרות הפנויות. חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המקרו-כלכלית שלה ומעריכה שהתוצר יצמח בשנת 2023 ובשנת 2024 בשיעור של 3% בכל אחת מהשנים, תוך שחלק מההשפעות הממתנות של הריסון המוניטרי על הפעילות מתממשות מאוחר יותר ביחס להערכה באפריל".