מאת: רון אייכל ופרופ' דן פלד
קושי: 5 מתוך 5
זמן קריאה: 40 דקות

ליברליזציה בשווקים בינ"ל ופיזור סיכונים

מה הן ההשפעות של הסרת המגבלות על תנועות הון בין-לאומיות כאשר תושבי המדינות בוחרים לא רק את הרכבי תיק הנכסים שלהם אלא גם מידת ההתמחות של השקעותיהם היצרניות? התשובה תלויה במערכת מורכבת ומשולבת של שיקולים והשפעות הדדיות, כמו גם באופי ההעמקה והפתיחות בשוקי ההון. אנו בוחנים שאלות אלה בעזרת מודל פשוט יחסית של שווי משקל כללי בעולם של שתי מדינות ושני מוצרים, ותשומה אחת הון

לקריאת המאמר – הורידו את הקובץ המצורף