למרות ירידה קלה בסוף השנה: שוק מחירי הדיור המשיך לטפס ב-2019

מחירי הדירות עלו בשנה האחרונה ב-3%, כך עולה מהשוואה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין מחירי עסקאות הנדל"ן בחודשים נובמבר-דצמבר 2019, לבין התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, מחירי עסקאות הדיור שבוצעו בתקופת נובמבר-דצמבר 2019 היו נמוכים ב-0.2% מעסקאות תקופת אוקטובר-נובמבר 2019.

ביחס לתחילת העשור האחרון נצפתה התמתנות בקצב עליית המחירים, ובשלושת הרבעונים האחרונים של 2018 היו אף ירידות מחירים. לעומת זאת, בשנת 2019 התחדשו עליות המחירים השנתיות. העליות הבולטות נרשמו בשנה האחרונה במחוזות תל אביב (5.7%), צפון (3.8%) וחיפה (1.8%). שאר המחוזות רשמו עליות מתונות יחסית.

אחוז שינוי שנתי (כל תקופה לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד). נתוני התקופה האחרונה בתרשים הינם ארעיים | מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בהתאם לתחזיות

יחד עם מדד מחירי הנדל"ן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. על פי נתוני הלשכה, ובהתאם לתחזיות, ירד המדד ב-0.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בתחום ההלבשה וההנעלה (6.4%), התרבות והבידור (0.8%) והמזון (0.5%). לעומת זאת, בתחום הירקות והפירות הטריים נצפתה עליית מחירים של 3.1%.

בהשוואת נתוני מדד ינואר 2020 לעומת ינואר 2019, עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%.

אחוז שינוי שנתי, כל חודש לעומת מקבילו אשתקד, בעשור האחרון | מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה