הריבית הגבוהה ביותר מאז 2006. צילום: Shutterstock
הריבית הגבוהה ביותר מאז 2006. צילום: Shutterstock

מדד אפריל זינק ב-0.8% – ואחריו גם הריבית במשק

בנק ישראל העלה את הריבית ל-4.75%. ריבית הפריים תעמוד על 6.25% – הגבוהה ביותר זה 17 שנה. קצב האינפלציה השנתי – 5%

בנק ישראל הודיע על העלאת ריבית נוספת – העשירית ברצף – בשיעור של 0.25%. בכך יעלה שיעור הריבית הבסיסית בישראל ל-4.75%, ושיעור ריבית הפריים יעמוד על 6.25%. מדובר ברמת הריבית הגבוהה ביותר מזה 17 שנים. העלאת הריבית באה זמן קצר לאחר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה על הזינוק במדד המחירים לצרכן בחודש אפריל ב-0.8%,

מדד המחירים לצרכן זינק באפריל כפול מרוב התחזיות. בשל המדד הגבוה, נותרה האינפלציה השנתית בישראל ללא שינוי לעומת מרץ ברמה של 5%. על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין ינואר 2023 – אפריל 2023, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-4.2%.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגיד אמיר ירון, מעלה את הריבית בהעלאות חדות ומהירות מאז חודש אפריל 2022. ההחלטה תואמת את התחזיות המוקדמות, שלפיהן בנק ישראל ימשיך להעלות את הריבית בקצב שבו העלה אותה במועדים האחרונים.

בבנק מציינים את המשך עליית המדד בניגוד לתחזיות, אך מדגישים כי האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות.

בהחלטת הריבית של הוועדה נכתב, כי "הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסוימת במספר אינדיקטורים. האינפלציה רוחבית ועדיין מצויה ברמה גבוהה. לכן, הוועדה החליטה על העלאת הריבית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות".

עוד צוין כי "האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון, מקיפה מנעד רחב של סעיפים ועומדת על 5%. בהסתכלות על ששת החודשים האחרונים וביתר שאת על שלושת החודשים האחרונים ניתן לראות, כי קצב האינפלציה נמוך יותר מזה של האינפלציה השנתית".