מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל מעבר לתחזיות – ב-0.8%

מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל עלה מעבר לתחזיות בשיעור של 0.8% ובחישוב שנתי רשם עלייה שנתית של 2.8%, כך עולה מנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  

על פי הערכות ותחזיות האנליסטים היו אמורים לעלות המחירים בחודש אפריל ב-0.6%, עם קצב אינפלציה שנתי של 2.5%.

מקור: הלמ"ס

עליות המחירים הבולטות נרשמו בסעיפי תחבורה (3.4%), הלבשה (2.3%), תרבות ובידור (1.6%), דיור (0.6%) ומזון ותחזוקת הדירה שעלו ב-0.3% כל אחד. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות שירד ב-1.3% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, חלה עלייה של 2.3% ועבור שוכרים חדשים – עלייה של 2.2%.

מחירי הדירות למכירה ממשיכים לטפס, ומהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר-מרץ 2024 לעומת מחירי העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה, כי מחירי הדירות עלו ב-0.9%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.8%), צפון (0.8%), חיפה (1.7%), מרכז (0.5%-), תל אביב (2.2%) ודרום (0.6%). מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.5%.

מקור: הלמ"ס

העלייה החדה במדד חודש אפריל מקורה בעיקר בעליית מחירי הדלק ועליות מחירים עונתיות בתחומי ההלבשה, הנופש ומחירי השכירות. למרות ההאטה בקצב עליית האינפלציה בסוף 2023 ותחילת השנה, גובר החשש מפני התפרצות מחודשת של עליות מחירים. בחודש מרץ עלה המדד ב-0.6% ובאפריל, כאמור, ב-0.8%. התחדשות הלחימה והתגברותה עלולות לגרום לעליות מחירים נוספות ולהיחלשות השקל. בעקבות כך קטן הסיכוי להורדת ריבית על ידי בנק ישראל בטווח הקרוב. ההחלטה הבאה של בנק ישראל על הריבית במשק צפויה ב-27 במאי.