מדד המחירים עלה באפריל ב-0.4%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב-0.4%  ועמד על 100.9 נקודות לעומת 100.5 נקודות בחודש מרס. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.4%. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עליות מחירים נרשמו בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (3.8%), הירקות והפירות (3.1%), המזון (1%), הדיור (0.9%) ואחזקת הדירה (0.4%). ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי התחבורה (1.1%), תרבות ובידור (0.8%) וריהוט (ב-0.6%).

מחירי העגבניות עלו בכ-16%, לעומת ירידה של 15% במחירי המלפפונים. עלייה של 6.9% חלה במחירי הפירות הטריים, אל מול ירידה של 4.7% במחירי הדלק והשמנים לכלי הרכב.

מחירי הדירות, שחושבו על פי השוואת עסקאות שבוצעו בחודשים פברואר-מרס 2013 עלו ב-0.5%, וב-10.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המחיר הממוצע הכלל-ארצי של עסקאות שבוצעו ברבעון הראשון של שנת 2013, עמד על 1.1966 מיליון שקל, בהשוואה למחיר העסקה הממוצעת ברבעון הרביעי של שנת 2012 אשר עמד על 1.1617 מיליון שקל. עלייה זו מבטאת הן את השינוי שחל ברמות המחיר והן את השינוי באיכות הדירות שנמכרו ובגודלן. מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ירד בחודש אפריל 2013 ב-0.2% והגיע ל-104.6 נקודות, לעומת 104.8 נקודות בחודש הקודם.

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2013 לעומת אפריל 2012), עלו המדד הכללי והמדד ללא ירקות ופירות ב-0.8% כל אחד. המדד ללא אנרגיה עלה ב-1.1% והמדד ללא דיור עלה ב-0.2%. על פי נתוני המגמה בחודשים ינואר 2013 – אפריל 2013 הגיע קצב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן ל-0.9%.

בחודש מרס עלה המדד ב-0.2%. התחומים בהם נרשמה אז עליית מחירים היו התרבות והבידור (ב-1.6%), התחבורה (ב-1%), הדיור (ב-0.8%) והריהוט (ב-0.4%).  מנגד נרשמה ירידת מחירים בתחומי הירקות והפירות (ב-2.9%), שירותי התקשורת (ב-1.9%), ההלבשה (ב-1.5%), הציוד החשמלי לבית (ב-0.7%) והמזון (ב-0.4%).