מדד חודש יוני עלה ב-0.8%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.8%, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז אוגוסט 2012.

האנליסטים העריכו כי המדד יעלה ב-0.6% בעיקר בשל עליית המע"מ באחוז אחד ל-18%. עליית המע"מ תרמה למדד כחצי אחוז.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-5.9%), הפירות הטריים (ב-5.1%), אחזקת הדירה (ב-1.5%), התחבורה (ב-1.1%), המזון (ב-0.8%), הבריאות (ב-0.5%) והדיור (ב-0.3%(.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הירקות הטריים (ב-2.5%) והריהוט (ב-0.8%).

מתחילת השנה עלו המדד הכללי והמדד ללא אנרגיה ב-1.3 אחוזים, כל אחד. המדד ללא דיור עלה ב-1.2 אחוזים והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.1 אחוזים. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-2%.