מדד חודש מארס עלה ב-0.2%

מדד המחירים לצרכן עלה חודש מארס ב-0.2%, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הושפע מגורמים עונתיים כמו חג הפסח. להערכת האנליסטים, הוצאות החג צפויות להשפיע גם על מדד חודש אפריל.

נתוני המדד החמיצו במעט את תחזיות האנליסטים שמרביתם צפו עלייה של 0.3%. הענפים שבהם נרשמה במארס עליית מחירים הם: תרבות ובידור (ב-1.6%), תחבורה (ב-1%), דיור (ב-0.8%) וריהוט (ב-0.4%(.

מנגד נרשמה ירידת מחירים בירקות ובפירות (ב-2.9%), שירותי התקשורת (ב-1.9%), הלבשה (ב-1.5%), ציוד החשמלי לבית (ב-0.7%) ומזון (ב-0.4%). בלמ"ס מציינים כי מתחילת השנה המדד הכללי נותר ללא שינוי; המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא דיור ירדו ב-0.1%, כל אחד. המדד ללא ענף האנרגיה ירד ב-0.2%.

במדד שירותי הדיור לחודש מארס 2013, נרשמה עלייה, בהשוואה לחודש פברואר 2013. עלייה זו מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים פברואר 2013 – מארס 2013, לעומת חוזים שנחתמו בחודשים ינואר 2013 – פברואר 2013.

בעקבות השפעותיהם של הגורמים העונתיים על המדד, החליטו בבנק ישראל כי לא יפרסמו החודש הודעת הריבית, ושיעור הריבית במשק יוותר על 1.75% עד לחודש מאי.