מדד חודש פברואר נותר ללא שינוי

בהתאם לציפיות: מדד המחירים לצרכן לחודש פבואר נותר ללא שינוי.  מתחילת שנת 2013 ירד המדד ב-0.2%.

העליות במחירי הפירות הטריים  (7.6%), המזון והריהוט (1.1%) ומחירי התחבורה (0.7%) קוזזו בירידות מחירים בסעיפי ההלבשה וההנעלה (5.9%-),  הירקות הטריים (2.3%-), שירותי התקשורת (1.8%-) והדיור (0.4%-).

שינוי בולט חל במחיר העגבניות, אשר ירד ב-21.4%. לעומת זאת מחירי העופות עלה ב-7.7%, ומחירי הפירות הטריים ב-7.6%. מחירי הדלק והשמנים עלו ב-3.9%.

על פי נתוני המגמה בחודשים נובמבר 2012 ועד פברואר 2013, הגיע קצב האינפלציה ל-1.2%.

החל בינואר 2013, משקלי סל המדד מחושבים על סמך נתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנים 2010 ו-2011 (במחירי שנת 2012). אלה יחליפו את המשקלות הקודמים שחושבו על סמך סקר הוצאות משק הבית בשנים 2008 – ו-2009 (במחירי שנת 2010).