מדד נובמבר ירד ב-0.4%

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב0.4% – כך הודיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידה זו גבוהה יותר מההערכות אנליסטים, שצפו ירידה של כ-0.2% במדד המחירים.

ירידות מחירים בולטות נרשמו במחירי הירקות הטריים שצנחו ב-8.1%, המזון, הריהוט והתחבורה (שירדו כל אחד ב-0.7%). מחירי הדיור – שהינם בעלי המשקל הגבוה ביותר במדד – ירדו בחודש שעבר ב-0.3%.

שירותי דיור בבעלות הדיירים, מדד שבודק את השינויים בחוזי שכירות חדשים, ירד ב-0.3%, ואילו מדד שכר הדירה הכללי עלה בנובמבר ב-0.1%. מחירי הדירות, שאינם נמדדים במסגרת מדד המחירים, ירדו בספטמבר-אוקטובר ב- 0.1%, והם גבוהים ב-8.6% ממחירי הדירות בתקופה המקבילה אשתקד.

מתחילת 2013 עלה מדד המחירים ב-1.7%, וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-1.9%. מקצת האנליסטים סבורים כי המדד הנמוך, המהווה הוכחה לכך שלא קיימים לחצים אינפלציונים במשק, בשילוב הייסוף בשקל בשבועות האחרונים, עשוי להוביל להורדה נוספת של ריבית בנק ישראל.