מדד ספטמבר נותר ללא שינוי

מדד המחירים נותר בחודש ספטמבר ללא שינוי. זאת בניגוד להערכות המוקדמות שצפו עלייה חדה של 0.5% במדד. בחודש הקודם – אוגוסט – עלה מדד המחירים לצרכן ב-1%.
בחודש ספטמבר נרשמו עליות במחירי הירקות (12.9%), המזון (0.9%) התחבורה והתקשורת (0.7%) ואחזקת הדירה (0.6%). עליות אלה קוזזו בירידות שנרשמו בין השאר במחירי הפירות הטריים (7.6%-), החינוך התרבות והדיור (3.6%-) וההלבשה וההנעלה (0.9%-). מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-2.1%, וב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה דומה.
בחודש ספטמבר ובתחילת אוקטובר הודיעו מספר חברות על ייקור מוצריהן. חלק מגל ההתייקרויות עוד לא נכנס לתוקף ולכן לא בא לידי ביטוי במדד. בין היתר נרשמה עלייה במחירי הדלק, החלב ובמחירי מוצרי צריכה שונים, ותאגידים כמו יוניליוור, אסם והחברה המרכזית לייצור משקאות קלים הודיעו על העלאת מחירים. לעליות אלה מצטרפות גם התייקרויות צפויות במחירי החשמל, המים והארנונה.