קושי: 1 מתוך 5
זמן קריאה: 5 דקות

מהי קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני-קצר של שש שנים ומעלה. הפטורה ממס עד תקרה של 15,712 ₪ לשכיר ועד תקרה של 15,260 ₪ לעצמאי.[המדובר בהפקדה מתקרת שכר חודשית. הפטור ממס הוא גם פונקציה של שיעור ההפקדה] מעבר לתקרות הללו, יחויב העמית בזקיפת מס כבר במועד ההפקדה על פי דרגת המס השולי שלו. מעבר לכך, ישולם מס על ידי העובד על החלק שמעבר לתקרה גם במועד משיכת הכספים.

זכותו של העובד לקרן השתלמות היא נגזרת של משא ומתן על הסכם עבודה, בין אם הוא קיבוצי ובין אם מדובר בחוזה אישי.

הכספים המועברים לקרנות ההשתלמות עומדים על 2.5% מצד העובד ועוד 7.5% מצד המעסיק. עצמאיים יכולים אף הם להפקיד עד 7% משכרם וייהנו מהטבת מס [הטבת המס אינה על כל ה- 7%).

עמיתי קרנות ההשתלמות יכולים להעביר את החיסכון מקרן לקרן על פי שיקול דעתם תוך שמירת הוותק. על אף שניתן למשוך את הכספים ללא מס לאחר 6 שנים, יש עמיתים שמעדיפים להמשיך לחסוך את הכסף בקרן ההשתלמות ולמשוך את הכסף בכל רגע נתון (לאחר 6 שנים) יחד עם רווחים שנצברו.

בניגוד להפקדות החודשיות הנדרשות ממבוטחים בקרנות הפנסיה, עמיתי קרנות ההשתלמות אינם מחויבים לשמור על רציפות הפקדות. מבחינת החוק ונהלי קרנות ההשתלמות, ניתן להפקיד בסוף שנת המס את כל התשלומים בגין אותה שנה.

כאמור, משיכת כספים ללא מס יכולה להתבצע לאחר 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן. במקרה בו נפטר העמית ובתנאי שהיה עמית בקרן לפחות שלוש שנים, יכולים המוטבים למשוך הכספים הצבורים. עוד אפשרות היא משיכת הסכום הצבור בקרן ההשתלמות לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לצורך השתלמות מוכרת בתחום עיסוק העמית בכפוף לכללים הקבועים בתקנון הקרן.

לאחר משיכת כספים מהקרן, בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי, לא ניתן להפקיד בה יותר ויש לפתוח חשבון חדש.

משיכת כספים שלא בתנאים שפורטו, כלומר לפני תום 6 השנים, תוביל לתשלום מס על חלקו של המעסיק וכן על הרווחים שנצברו על הפקדות העובד והמעסיק גם יחד ותהפוך במרבית המקרים לבלתי כדאית לחוסך.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית