"מהלך צרכני חשוב"

החל מ-1 בינואר 2012 יוכלו הבנקים לקזז עבור לקוחותיהם הפסדים מניירות ערך במהלך שנת המס, כך שהמס שינוכה במקור ייקח בחשבון הפסדים שנוצרו בחשבון הלקוח – שינוי שייאפשר לקזז הפסדים מניירות ערך באופן שוטף במהלך השנה ולהחזיר גביית יתר ללקוחות.

שינוי התקנות מתבצע על ידי רשות המסים בעקבות יוזמה של המערכת הבנקאית, באמצעות איגוד הבנקים. השינוי חייב תיקוני חקיקה, פתרון מכשולים תפעוליים והיערכות מיחשובית במערכת הבנקאות, שהושלמה בימים אלה.

השינוי בתקנות יאפשר למשקיעים לקבל החזרי מס על הפסדים בשוק ההון לאורך כל השנה, תוך חיסכון בזמן וללא צורך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה – שינוי שתורם בעיקר לשכירים שאינם מגישים דוחות שנתיים למס הכנסה, ובמקרים רבים לא קיבלו עד כה את החזרי המס המגיעים להם.

מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, אומר: "מדובר במהלך צרכני חשוב שיאפשר למשקיעים, ובעיקר אלה שאינם נמנים עם מקצועני שוק ההון, לחסוך זמן, אנרגיה והוצאות מיותרות, ולקבל באופן אוטומטי החזרים בגין הפסדי הון, שעד היום יכלו ליהנות מהם רק אלה שהגישו דו"ח שנתי לרשויות המס. אני משוכנע שבעיקר בתקופות סוערות בשווקים, כמו בימים אלה, יהיו רבים שירוויחו מהשינוי בחוק. חשוב להגיד מלה טובה לרשות המסים, שתרמה למהלך באופן מקצועי לטובת כלל הציבור".

הדרישה לביצוע השינוי נולדה בעקבות תקנות של מס הכנסה, לפיהן נקבע כי בעוד שהמס על רווחים מניירות ערך מנוכה מיידית במכירת נייר הערך (באמצעות ניכוי במקור שמבוצע על ידי הבנקים, המעבירים את סכום המס לרשות המסים) – לא ניתן לקזז הפסדים בגין ניירות ערך שנוצרו בחודש מאוחר יותר מול מס על רווחים שכבר שולם עליהם מס בחודשים קודמים, אלא רק מול רווחים עתידיים בהמשך השנה.

דוגמה להשפעה של השינוי בתקנות: נניח שלקוח מוכר בחודש ינואר נייר ערך ברווח, שבגינו הוא חייב בניכוי במקור, ובחודש פברואר הוא מוכר נייר ערך בהפסד, שבגינו מגיע לו החזר מס. על-פי התקנות עד כה, הבנק חישב את המס על הרווח מהמכירה בינואר והעביר את הסכום, כניכוי במקור, למס הכנסה, ואילו את החזר המס בגין המכירה בפברואר ניתן היה לקזז רק מול רווחי הון עתידיים בהמשך השנה. אם ללקוח לא היו רווחים כאלה, הדרך היחידה לקבל את החזר המס היתה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה.