מודי'ס מורידה – בנק ישראל מרגיע

חברת הדירוג הבינלאומית מודי'ס הורידה את אופק דירוג האשראי של הבנקים בישראל מ"יציבה" ל"שלילית".

את השינוי באופק הדירוג תולים במודי'ס בירידת קצב הצמיחה בישראל ובסביבה הכלכלית העולמית. במודי'ס מזכירים את חולשת שוק האג"ח הקונצרניות בישראל, שעשויה להשפיע על המערכת הבנקאית, בשל החשיפה לסיכוני אשראי. בנוסף מזכירים בחברת הדירוג גם את המשבר באירופה, שיפגע בייצוא, גידול בחובות בעייתים ואף את המצב הגיאופוליטי בהקשר של איראן כגורמים נוספים העלולים להשפיע על הבנקים בישראל.

בבנק ישראל הבהירו, כי הגורמים שהביאו להורדת הדירוג ידועים, והבנק עסק בהם בהזדמנויות שונות בעבר. בבנק מדגישים, כי מבחני הלחץ שנערכו לאחרונה על ידי הפיקוח על הבנקים לקחו בחשבון את הגורמים שהוזכרו בהודעה של מודי'ס.

בהתבסס על מבחני הלחץ, מדגישים בבנק ישראל, כי המערכת הבנקאית איתנה, וכי ביכולתה לעמוד בזעזועים.