צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

מחירי הדירות ממשיכים לטפס: עלו ב-0.9% בחודשים מרץ-אפריל

מדד מחירי הדירות, הכולל דירות חדשות ויד שנייה, רשם עלייה של 0.9% בחודשים מרץ-אפריל 2024 בהשוואה לחודשים פברואר-מרץ 2024. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בהמשך למגמת עליות המחירים שנרשמת מתחילת השנה, זאת לאחר ירידות מחירים שאפיינה את המחצית השנייה של 2023.

בהשוואה בין מחירי הדירות בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ-אפריל 2023), ניתן לראות עליה משמעותית יותר של 2.1% במחירי הדירות בישראל.

בפילוח גיאוגרפי, מדד מחירי הדירות לפי מחוזות מראה, כי בכל רחבי הארץ נרשמו עליות מחירים בחודשים האחרונים. העלייה הגבוהה ביותר נרשמה במחוז חיפה (1.6%), ואילו במחוז המרכז נרשמה העלייה המתונה ביותר (0.6%). במחוזות ירושלים, תל אביב והדרום נרשמו עליות של 0.8%, 1.1% ו-0.9% בהתאמה.

מדד מחירי הדירות החדשות, העוקב אחר מחירי הדירות מהקבלן, הראה אף הוא עליה של 0.9% בחודשים מרץ-אפריל 2024 בהשוואה לחודשיים הקודמים. עם זאת, השוואת המחירים לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-אפריל 2023) דווקא מעידה על ירידה קלה של 0.3% במחירי הדירות החדשות.

עליות מחירים בולטות בהלבשה ובפירות טריים

בתוך כך פרסמה הלמ"ס גם את מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, שהפתיע ועלה רק ב-0.2% לעומת תחזיות שצפו כי יעלה בכחצי אחוז. המדד הגיעה במאי לרמה של 107.1 נקודות (הבסיס: ממוצע 2022 = 100 נקודות).

בקבוצות הצריכה הראשיות נרשמו עליות מחירים בולטות בפירות טריים (10.3%), הלבשה והנעלה (2.2%), מזון ותרבות ובידור (1.0% כל אחד), דיור וריהוט וציוד לבית (0.4% כל אחד). לעומת זאת, נרשמו ירידות מחירים בולטות בירקות טריים (2.4%-) ותחבורה (1.7%-).

בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%, ומתחילת השנה (ינואר-מאי) נרשמה עלייה של 2.0% במדד הכללי.