צילום: shutterstock

מנכ"ל איגוד הבנקים: "יש לאפשר לכל אזרחי המדינה לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי"

במכתב ששלח מנכ"ל איגוד הבנקים, איתן מדמון, לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, ביקש מדמון להגיב לטענות עקיבא קלימן, יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים. קלימן טען כי כניסת הבנקים לשוק הייעוץ הפנסיוני בחצרות המעסיקים תעלה את דמי הניהול. את הדברים הוא כתב במכתב ששלח לברקת, עם העתקים לשר האוצר, לסגנו ולממונה על התקציבים באוצר.

מנכ"ל איגוד הבנקים כותב במכתב התגובה כי אין כל תימוכין כלכליים מאחורי טענתו של קלימן וכי תכליתה "הינה לסכל פעילות של מתן ייעוץ אובייקטיבי אמיתי לציבור הלקוחות, תוך ניסיון לשמר את כוחם ומעמדם של סוכני הביטוח, על חשבון האינטרס הלאומי, וזאת תוך פגיעה באמינות ומקצועיות היועצים הפנסיונים במערכת הבנקאית, ובאמון הציבור במערכת הבנקאית".

עוד הוסיף מדמון שהבנקים לא מתנהגים כמו המשווקים אשר מקבלים את עמלתם מהיצרן השולט בהם ועל כן הם אינם נמצאים תחת ניגוד עניינים מובנה, כפי שקיים אצל הסוכנים. לדבריו, לניגוד העניינים הזה מודעת רשות שוק ההון והדברים אף הוזכרו בדו"ח האחרון של מבקר המדינה בו נכתב ש"סוכן ביטוח פנסיוני הוא הגורם הדומיננטי ביותר בתחום ההפצה הפנסיונית, והוא מצוי בניגוד עניינים מובנה בין האינטרסים שלו לאינטרסים של הצרכן".

"כניסת הבנקים תטיב עם הלקוח"

מנכ"ל איגוד הבנקים אף ציין במכתבו שהניסיון מלמד כי סוגיית דמי הניהול דווקא הינה בעוכריהם של הסוכנים, שכן אם לקוח מבקש לעבור ליצרן אחר, פעולות ה"שימור" שמופעלות עליו מטעם היצרנים לא בוחנות כיצד מושפע מכך כלל תיקו הפנסיוני. מדמון טוען כי "דבר זה מלמד כי טובת הלקוח אינה עומדת דווקא בראש מעיניהם".

"צר לנו שכך הם פני הדברים והיה חשוב לנו להביע תרעומת על עצם המכתב ועל הנאמר בו, אשר משולל כל בסיס עובדתי אמיתי, ונראה שנובע מחששם של הסוכנים להיות בתחרות הוגנת", כותב מדמון. "דווקא כניסת הבנקים לעולם הייעוץ הפנסיוני בחצרות המעסיקים, תטיב עם הלקוח ותוביל את הסוכנים לתת שירות טוב יותר, אמין יותר ומקצועי יותר, מתוך רצון להשתוות למקצועיות של היועצים במערכת הבנקאית".

מדמון מסכם את מכתבו בפניה לרשות שוק ההון להמשיך לפעול למען האינטרס של לקוח הקצה. "לשם הגשמת המטרה הזו, יש לפעול כפי שציינו חזור ושנית להסרת כל החסמים הרגולטורים וזאת על מנת לאפשר לכל אזרחי המדינה לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, ומטרה זו צריכה להיות בראש סדר העדיפות של העוסקים בנושא".