נדחתה הצעת חוק לביטול עמלות

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת החוק שהגיש ח"כ דב חנין, לביטול העמלות שמשלמים לקוחות פרטיים על שירותי עו"ש.
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון – ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התש"ע-2009, הוגשה על ידי ח"כ חנין בדצמבר 2009. לפי ההצעה, "תאגיד בנקאי לא יגבה עמלה מלקוח עבור שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב, לרבות עמלת מינימום"בין אם מדובר בפעולה שמתבצעת על ידי פקיד בנק, מוקד טלפוני או ערוץ ישיר.
בעד ההצעה הצביעו 28 חברי כנסת ונגדה 48.