צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

נמשכת מגמת העלייה במחירי הדירות – 9.2% בשנה; 1.2% בחודשיים האחרונים

מחירי הדירות עלו בשנה האחרונה ב-9.2%, כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בניתוח הדו-חודשי שהיא מפיצה השוותה הלשכה את מחירי הדירות החדשות ודירות יד שנייה שנמכרו בחודשים יולי-אוגוסט השנה לבין התקופה המקבילה אשתקד. על פי הנתונים נמשכת מגמת העלייה הרציפה במחירי הדירות שהחלה בשנת 2018.

מהשוואת החודשים יולי-אוגוסט לעומת החודשים יוני-יולי נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2%. בניתוח על פי מחוזות נמצא כי בירושלים נצפתה עליית המחירים הגבוהה ביותר – 2.5%, במחוז המרכז עלו המחירים ב-1.9%, מחוז הדרום עם עליות מחירים של 1.1% ובמחוז הצפון נצפתה ירידת מחירים של מחצית האחוז בחודשיים האחרונים לעומת אלה שקדמו להם.

אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון חווה עליות ומורדות, ומשנת 2016 ועד שנת 2018 נצפתה התמתנות. עם זאת, החל מהמחצית השנייה של שנת 2021 נרשמו עליות מחירים שנתיות של למעלה מ-5% בשנה.

אחוז שינוי שנתי (כל תקופה לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד) | מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מחירי הדירות החדשות עלו בחודשיים האחרונים ב-0.6%, ובניכוי עסקאות "מחיר למשתכן" עלה מדד מחירי הדירות החדשות ב-1.6%. בהשוואה בין נתוני החודשים יולי-אוגוסט האחרונים לעומת התקופה המקבילה אשתקד נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-11.8% בשנה האחרונה.

מדד מחירי דירות כללי לעומת מדד מחירי דירות חדשות | מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה