צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

עלייה של 2.8% במדד המחירים לצרכן בשנת 2021

מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.8% בשנת 2021, זאת לאחר ירידה של-0.7% בשנת 2020. בחמש השנים האחרונות נרשמה עלייה מצטברת של 3.9% במדד המחירים – כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

את העליות הבולטות בסיכום השנתי רשמו סעיפי המזון, דיור וריהוט וציוד לבית. כמו כן, גם בשאר סעיפי הצריכה הראשיים – תחזוקת הדירה, בריאות, חינוך, תרבות ובידור, תחבורה ותקשורת ושונות – נרשמו עליות מחירים. רק בסעיפי הירקות ופירות והלבשה והנעלה נרשמו ירידות מחירים לעומת שנת 2020.

אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים | מקור: למ"ס

בשנת 2021 עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-3.0%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.5%.

ירידה בסעיפי צריכה ראשיים

סעיף המזון שינה את מגמתו בשנה זו – ירד בשנת 2020 ב-0.6% ועלה השנה ב-3.5%. סעיף הירקות והפירות שעלה בשנת 2020 ב-4.4%, ירד השנה ב-2.0%.

סעיפים שרשמו עלייה השנה לעומת ירידה ב-2020 הם: סעיף הדיור, תחזוקת הדירה, סעיף ריהוט וציוד לבית, בריאות, תחבורה ותקשורת ושונות. בשני סעיפי צריכה ראשיים – הלבשה והנעלה וחינוך, תרבות ובידור – נרשמה מגמה זהה לשנה קודמת – סעיף הלבשה והנעלה שירד בשנת 2020 המשיך לרדת בשנת 2021 וסעיף חינוך, תרבות ובידור שעלה בשנת 2020 גם כן עלה בשנת 2021.

אחוז שינוי שנתי, כל חודש לעומת מקבילו אשתקד, בעשור האחרון | מקור: למ"ס

המחירים מזנקים

בתשעה ענפים נרשמו עליות מחירים לעומת שנת 2020 – תוצרת תעשייתית, שירותי בנייה ודיור, חשמל ומים, מיסים וביטוח, שירותי חינוך, שירותי בריאות, שירותים אישיים, שירותי הארחה ושירותים עסקיים. בשני ענפים נרשמו ירידות מחירים לעומת שנת 2020 – תוצרת חקלאית ותקשורת, ונסיעות.

כ-84% מהמוצרים והשירותים שבסל (במונחי משקל), עלו בשנת 2021. ירידות מחירים של עד 5%, נרשמו בכ-10% מהמוצרים והשירותים שבסל. ירידות מחירים מעל 5% נרשמו בכ-6% מהמוצרים והשירותים הנוספים שבסל.