צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

על אף העלאות הריבית: מחירי הדיור ממשיכים לעלות – משלימים זינוק של 20% בשנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע (15/11) את מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר אשר הפתיע לשלילה עם עלייה בשיעור של 0.6% – זאת לאחר שבחודשיים האחרונים התפרסמו מדדים נתונים יחסית, אשר הצביעו על רגיעה מסוימת. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב-0.6%, המדד המחירים ללא ירקות ופירות עלה ב-0.5% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.7%.

בשנה האחרונה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 5.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-5.1%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-5.0% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.7%.

% שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים | מקור: למ״ס

למרות ציפיות להתמתנות ואף לירידה מסוימת במחירי הדיור, נמשכה העלייה במחירי הנדל״ן. על רקע המדיניות המוניטרית המרסנת של הבנק המרכזי וקצב העלאות הריבית החדות, עלה מדד מחירי הדיור לחודש אוקטובר בשיעור של 0.6% – בכך משלים המדד זינוק חד של קרוב ל-20% ב-12 החודשים האחרונים של השנה.

בנוסף עלה מדד שירותי דיור בבעלות דיירים בשיעור של 0.3%, מדד שכר דירה עלה ב-0.5% ומדד הוצאות דיור אחרות, כמו מיסים, תיווך, עריכת חוזים וביטוח עלה ב-3.7%. בלמ״ס מציינים כי 90% מהשוכרים מצויים תחת חוזה קיים, לכן המדד לגביהם נותר כמעט ללא שינוי. אצל יתר השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה חדה במחירי השכירות: עבור 7% מהשוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של כ-3.7% ואילו עבור 3% מהשוכרים נרשמה עלייה של כ-6.2% בשכר הדירה החודשי.

% שינוי שנתי, כל חודש לעומת מקבילו אשתקד, בעשור האחרון | מקור: למ״ס

על רקע זאת צפוי בנק ישראל בשבוע הבא (21/11) להמשיך בקו העלאות הריבית, העומדת כיום על שיעור של 2.75%.  ייתכן כי לאור נתוני מדד אוקטובר שהפתיעו לשלילה תחליט הוועדה המוניטרית על העלאה חדה נוספת של שלושת רבעי האחוז – זאת לאחר שבשתי הפעמים הקודמות החליטה הוועדה על העלאות של 0.75% בשיעורי הריבית – החדות ביותר שנרשמו במשק מאז יוני 2002.