צילום: שאטרסטוק
צילום: שאטרסטוק

עמוד ענן: הקלות ללקוחות הבנקים

בעקבות המצב הבטחוני פרסם המפקח על הבנקים, דודו זקן, שורה של הקלות לציבור בהתנהלותו מול המערכת הבנקאית:

בנק ישראל הנחה את הבנקים להימנע מהגבלת חשבונות המנוהלים בסניפים הנמצאים בטווח האיום או בעלי חשבונות בסניפים אלה, שהבנק החזיר להם שיקים ללא כיסוי. בכך הפעיל המפקח על הבנקים את סמכותו על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981.

הסרה זמנית של מגבלות. בית שנפגע במבצע עמוד ענן

המפקח קבע, כי מתן אשראי ללקוחות הבנקים תוך חריגה ממסגרת האשראי המאושרת ייעשה על-פי שיקול דעתם העסקי של הבנקים, והמגבלות הנובעות מהוראותיו בתחום זה הוסרו, זמנית.
כמו כן הקל המפקח על הבנקים על תהליך ההצטרפות של לקוחות לשירות קבלת הוראות טלפוניות. בהתאם להקלה זו, הלקוח יוכל לאשר את הסכמתו לבצע הוראות טלפוניות באמצעות המוקדים הטלפוניים של הבנקים, ואישור בדבר ההצטרפות לשירות יימסר ללקוח בערוצים אחרים כמו דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית או הודעת סמס.

הקלות אלה של המפקח על הבנקים, חלות על לקוחות, המנהלים את חשבונותיהם בסניפי הבנקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. הן נועדו להקל על האזרחים בקו העימות בהתמודדותם היומיומית עם מצב החירום, ולמנוע מצב בו יתקשו לפעול בחשבונותיהם באופן שוטף לנוכח הקשיים בפניהם הם ניצבים בימים אלה. ההקלות ייבחנו מעת לעת ויעודכנו בהתאם להתפתחויות.

המפקח על הבנקים מסר, כי המערכת הבנקאית פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף ומציע לבדוק לגבי הסניפים הפתוחים ושעות הפתיחה של סניפים אלה באתרי האינטרנט של הבנקים.

לאתרי הבנקים בישראל
צילומים: דובר צה"ל