פישר הוריד את הריבית ל-2.25%

בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית במשק ב-0.25%, לרמה של 2.25%.
בבנק ישראל מציינים כי ההחלטה להוריד את הריבית לחודש יולי ב-0.25% לרמה של 2.25% עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים, ונועדה לאפשר למשק הישראלי להתמודד טוב יותר עם ההאטה הכלכלית העולמית.

במקביל להחלטת הריבית פרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל גם תחזית מקרו-כלכלית לארבעת הרבעונים הבאים. על פי הערכות הבנק, האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תעמוד על 2.4%, ואילו הצמיחה תעמוד על 3.1% ב-2012 ועל 3.4% ב-2013.