פישר הוריד הריבית ב-0.25%

בניגוד להערכות המוקדמות, לפיהן יימנע בנק ישראל מהורדת הריבית במשק בשל החשש מניפוח בועת הנדל"ן, הודיע בנק ישראל על הפחתת הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 2%.

הורדת הריבית נובעת מאי הבהירות באשר לצמיחה במשק, ומהירידה בציפיות לאינפלציה, שתומכות בהפחתה של הריבית. מנגד, כאמור, ההערכות גרסו כי הנגיד יותיר את הריבית על כנה מחשש להמשך העליות במחירי הנדל"ן.

"ההחלטה להוריד את הריבית לחודש נובמבר ב-0.25% לרמה של 2%"הסביר הבנק בהודעה שפרסם, "עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים". עוד נמסר כי הורדת הריבית נועדה לתמוך בצמיחה הכלכלית, תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

בנק ישראל התייחס בהודעתו גם להורדת תחזית הצמיחה העולמית של קרן המטבע הבינלאומית מוקדם יותר החודש, והזכיר כי "הבנקים המרכזיים במשקים הגדולים ממשיכים בתוכניות ההקלה הכמותית, ומספר בנקים מרכזיים הורידו החודש ריבית".