פישר מגדיל את הלימות ההון בבנקים

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דודו זקן, פרסם את טיוטת ההנחיות להלימות ההון שתידרש מהבנקים בישראל. כיום עומד יחס הלימות ההון המינימלי הנדרש – היחס בין היקף הנכסים של הבנק לבין האשראי שהוא רשאי להעניק – על 7.5%, ועתה ידרשו הבנקים להגדילו ל-9% עד ל-2015. בנוסף יידרשו שני הבנקים הגדולים – לאומי והפועלים – להגיע ליחס הלימות הון של 10% עד לשנת 2017.

ההוראות הלימות ההון החדשות הן נמוכות ביחס להערכות קודמות, זאת בשל חשש ממחנק אשראי במשק. הגדלת יחס הלימות ההון מפחיתה את האשראי שיכולים הבנקים להעניק, ועלולה לגרום להחרפה של מחנק האשראי.
המפקח על הבנקים, דודו זקן, אמר לאחר פרסום הטיוטה כי "הדרישות הן מידתיות והדרגתיות. אנו רוצים לשמר את האיתנות של המערכת הפיננסית. הדרישות פחות מחמירות מהדרישות של הרגולטורים בעולם המערבי, ונקבעו לאחר עבודה מקיפה בפיקוח על הבנקים שהתייחסו למאפיינים הייחודיים של מערכת הבנקאות הישראלית. המשק הישראלי הוא קטן ופתוח לשווקים הבינלאומיים ולכן יש להגן עליו".