פישר מפתיע: הריבית יורדת ל-1.5%

הודעה דרמטית של בנק ישראל: בעקבות הפיחות בדולר החליטה הוועדה המוניטארית שלא לחכות להודעת הריבית, ולהפחית את הריבית ב-0.25% ל-1.5%.

במקביל הודיע הבנק כי יחל בתוכנית רכישת מט"ח, כדי לקזז את השפעות התחזקות השקל על רקע תחילת הפקת הגז ממאגר תמר. בסך הכל צפוי הבנק לרכוש כ-2.1 מיליארד דולר ב-2013.

"לנוכח התמשכות מגמת הייסוף של השקל, על רקע תחילת הפקת הגז ממאגר "תמר", הפחתת הריבית על ידי בנקים מרכזיים רבים ובראשם הבנק המרכזי האירופאי, ההקלה הכמותית במשקים מובילים בעולם והעדכון כלפי מטה בתחזיות הצמיחה העולמיות, החליטה הוועדה המוניטרית בבנק ישראל לקבל החלטות שלא במסגרת התוכנית הרגילה", נכתב בהודעת הבנק, "החל משנה זו ובשנים הבאות ירכוש בנק ישראל מט"ח כדי לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין".

בבנק ישראל מציינים כי סביבת האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד וצפויה להישאר בתוך תחום היעד גם בשנה הקרובה. כמו כן, פעולות שנקט הפיקוח על הבנקים בעבר ממתנות את ההשפעה שיש לריבית המוניטרית של בנק ישראל על שוק הדירות.