פרל: החקיקה מיותרת

"דווקא דיוני ועדת החקירה הפרלמנטרית, שחקרה את סוגיית עמלות הבנקים, הם שצריכים להוביל למסקנה כי חקיקת פיקוח גורפת על העמלות היא מיותרת לחלוטין". כך אומר משה פרל, מנכ"ל איגוד הבנקים, ערב סיום הדיונים בוועדה".

לדברי פרל הנתונים שהוצגו בוועדה על ידי כל הגורמים, שהופיעו בפניה במהלך חודשי עבודתה, גילו תמונה שונה לחלוטין לזו שהוצגה עת החלה בעבודתה. לדבריו, הנחת העבודה של חלק גדול מחברי הכנסת ומשתתפים אחרים שנכחו בדיונים בשלבי העבודה הראשונים של החקירה, הייתה כי תחום העמלות בפרט ומחירי השירותים הבנקאיים למשקי בית בכלל, מבטאים כשל שוק ולפיכך מדובר בשירותים יקרים שמצדיקים פיקוח הדוק והתערבות במנגנון המחירים.

"הדיונים הוכיחו כי המציאות שונה לחלוטין: בתחום הריבית אין שום הבדל בין מצבם של משקי הבית בישראל לבין משקי הבית בעולם, ובתחום העמלות התשלום הממוצע הוא בסביבות 37 שקלים. את זה אומרים גם בנק ישראל גם הלשכה לסטטיסטיקה וגם איגוד הבנקים"אומר פרל.

לדבריו הנושא היחיד שנשאר במחלוקת הוא רמת השקיפות של רשימת העמלות וההשלכות של מספרן הגדול. מנכ"ל איגוד הבנקים ציין כי בתחום זה הביעו הבנקים את נכונותם לשנות את מערכי העמלות.

"מה שהתחיל עם תחושה של גזל הציבור, מסתיים בדרישה לארגן מחדש את רשימת העמלות. את זה ניתן לבצע בלי חקיקה ואני כבר נעניתי לפניית היועץ הכלכלי של וועדת החקירה, פרופסור שמואל האוזר, להיכנס להליך מעשי תוך שיתוף רשות ההגבלים ובנק ישראל"אמר משה פרל.