צו ביניים נגד חוק שכר הבכירים

בג"צ קיבל את עתירת איגוד הבנקים, והוציא צו מניעה זמני נגד החוק. השופט דנציגר נימק: "נכון להיום, קריאת החוק על פניו אינה מאפשרת לעובדים לכלכל את צעדיהם"

בג"צ החליט על צו מניעה זמני נגד חוק שכר הבכירים במערכת הפיננסית בעקבות עתירה שהגיש איגוד הבנקים. ההחלטה קובעת, כי מנהלים במערכת הפיננסית שיתפטרו עד 45 יום לאחר ההכרעה בעתירה לא יאבדו את זכויותיהם הוותק והפנסיה שהיו מגיעות להם.

הכרעת בג"צ, בראשות השופט יורם דנציגר, נועדה למנוע את התפטרותם של עובדים החוששים לאבד את הזכויות הפנסיוניות שלהם, לפני שהחוק יאושר. במסגרת צו הביניים יוכלו עובדי הבנקים להתפטר מתפקידם ולשמור את כל הזכויות שהובטחו להם עד 45 ימים, לאחר שבג"צ יכריע בעתירה שהגיש האיגוד. הדיון בעתירה צפוי להתקיים בסוף החודש.

בחודש מארס אישרה הכנסת את החוק להגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית. על-פי החוק, תקרת השכר של עובדים במערכת הפיננסית תעמוד על 2.5 מיליון שקל בשנה, כאשר הפער בין השכר הגבוה לשכר הנמוך בכל גוף לא יעלה על פי 35. איגוד הבנקים מתנגד גם לתקרת השכר, ובג"צ צפוי להכריע גם בעניין זה.

"קריאת החוק נושא העתירה על פניו אינה מאפשרת לעובדים לכלכל את צעדיהם נכון להיום", כתב השופט דנציגר. "נוכח אי-הוודאות והעמימות השוררים ביחס לכוונת המחוקק במספר נקודות משמעותיות בחוק, עובדים מסוימים במערכת הבנקאית עזבו את עבודתם, ואחרים שוקלים להתפטר מהתאגידים בהם הם עובדים זה עשרות שנים. חלק מהעובדים נדרשים להגיש הודעות מוקדמות 90 ימים לפני למועד כניסת החוק לתוקף, קרי עד ליום 12.7.2016. אין מדובר בטענות בעלמא, כאשר החשש מפני התפטרות הוא ממשי, ומובע גם על-ידי אנשי המקצוע בשירות המדינה, בראשם המפקחת על הבנקים".

עוד הסביר דנציגר, כי "במצב דברים זה, וכאשר צו הביניים המבוקש הוא צר ומצומצם ביותר, נוטה הכף בעיני לטובת 'הקפאת המצב' – במובן אשר התבקש על ידי העותרת ואשר יאפשר לנהל את העתירה ללא שהסכנה מפני אובדן זכויות הוותק מרחפת מעל לראשם של העובדים הבכירים במערכת הבנקאית. יצוין כי ההצדקה להוצאת צו הביניים מתגברת על רקע השאלות העולות בעתירה, חלקן שאלות תקדימיות המתייחסות להסדרים שאינם מוכרים במדינות אחרות בעולם"