צילום: בנק הפועלים
צילום: בנק הפועלים

ציון קינן פורש מניהול בנק הפועלים

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים בשבע השנים האחרונות, הודיע על פרישתו מהתפקיד. מההודעה עולה, כי קינן יסיים את תפקידו במהלך ששת החודשים הקרובים.

המנכ"ל הכריז כי החליט לפרוש מהבנק לאחר 38 שנות עבודה, ולאחר שאימץ הבנק אסטרטגיה לשנים הבאות וביצע את השינויים הארגוניים הדרושים כדי להביא להצלחתה של האסטרטגיה.

בהודעה שנמסרה לבורסה נכתב, כי קינן מותיר בנק חסון ומוביל במערכת הבנקאות בישראל והביע את בטחונו, כי "בנק הפועלים ימשיך לשגשג ולהוביל גם בעתיד".

קינן הוסיף, כי ימשיך לסייע לבנק גם בעתיד בכל עניין ונושא שאליו יתבקש והודה לבעלת השליטה בבנק שרי אריסון ולחברי הדירקטוריון בראשות יאיר סרוסי על האמון שנתנו בו ועל שיתוף הפעולה.

בהודעה לבורסה נאמר, כי יו"ר הדירקטוריון וחבריו קיבלו את ההודעה בצער, וציינו את תרומתו של קינן לבנק, כמו גם את הישגיו הגדולים, והביעו תקווה להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד.

 

הודעתו של קינן באה ימים אחדים לאחר שהכנסת אישרה את הצעת החוק להגבלת שכר המנהלים והעובדים במגזר הפיננסי עד לתקרה של 2.5 מיליון שקל. החוק אף מגביל במגבלה קשיחה נוספת את שכרו של הבכיר כך שלא יעלה יותר מפי 35 מהתגמול הנמוך של עובד בארגון.