מאת: European Central Bank
קושי: 5 מתוך 5
זמן קריאה: 45 דקות

קווים לדמותן של קרנות הגידור

מאמר זה מתאר את המאפיינים העיקריים של תעשיית קרנות הגידור ובוחן את ההתפתחויות שחלו בה בתקופה האחרונה, תוך הדגשת הממד האירופי. כמו כן, הוא סוקר את הסוגיה של הטלת פיקוח על קרנות הגידור נוכח ההשלכות האפשריות של התחזקות מעמדן

לקריאת המאמר – הורידו את הקובץ המצורף