קרן המטבע: "הבנקים בישראל חזקים"

 משלחת קרן המטבע הבינלאומית, בראשות פיטר דויל, הגישה לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל את הדוח השנתי הסוקר את הכלכלה הישראלית. "יש מקום לשיפורים"סיכם דויל, "אבל ביצועי הכלכלה טובים, וישראל, לעומת מדינות אחרות, אמינה, כי היא שומרת על המסגרות, על הכללים ועל המדיניות".

בסוגיית היציבות הפיננסית, סבורים בקרן, כי על ישראל להיערך לזעזוע חיצוני גדול ולא מוכר. בקרן ערכו לאחרונה מבחני לחץ לבנקים, והגיעו למסקנה שהם במצב טוב. "הבנקים חזקים ויכולים להתמודד עם זעזועים"הדגיש דויל. התאגידים הבנקאיים והמוסדות הפיננסיים,אומרים בקרן, יצליחו לעמוד בפרץ אפילו במקרה של האטה חריפה, לרבות קריסת שוק הדיור בארץ וסיכון מוגבר במגזר העסקי.זוהי תוצאה של פיקוח פרו-אקטיבי, וכן של חשיפות חיצוניות מוגבלות ומימון סיטוני מצומצם של התאגידים הבנקאיים.
בקרן מברכים על התוכניות להגדלת יחסי ההון של התאגידים הבנקאיים ולחיזוק דרישות הנזילות בהתאם לכללי באזל 3."התוכניות הללו תואמות את לוח הזמנים הבינלאומי, משפרות את איכות ההון של הבנקים, ומתייחסות לתפקידן של קבוצות לווים ולחשיבותם המערכתית של הבנקים הגדולים".
באופן כללי, מציינים בקרן, המשק הישראלי ממשיך להיות חזק, התוצר ירד במשך שני רביעים בלבד במהלך "המיתון הגדול"ואז חזר לעלות. האבטלה בשפל היסטורי ואילו באינפלציה ובציפיות לאינפלציה נרשמה ירידה. 
בקרן משבחים את תגובתם של בנק ישראל ושל האוצר לשינויים שחלו במשק, ומציינים כי לאור התאמת המדיניות למצב לא סביר שתחול האטה קשה ב-2012 – בהיעדר משבר חיצוני או אפקט הדבקה מתוך שוק האג"ח הקונצרניות. בהנחה שתימשך המדיניות המוניטרית המרחיבה הנוכחית, ולצדה ימשיך ביצוע מסגרת התקציב 2011-12 ללא הפרעות, הגידול בתמ"ג צפוי לרדת לרמה נמוכה במקצת מ-3% ולחזור ולעלות ב-2013.