pixabay.com
pixabay.com

רגולציה והקטנת הסיכון למשבר אשראי

איך מקטינים את הסיכון להתפחות משבר אשראי בסקטור החברות הבינוניות והקטנות, כתוצאה ממשבר הון במשק? מאמר ב"רבעון לבנקאות" מציע צעדים רגולטוריים שיכולים להקטין את הסיכונים במשבר כזה

המאמר נמצא בקובץ המצורף.