ריבית בנק ישראל לחודש מאי – 2.5%

בנק ישראל החליט להשאיר את הריבית במשק ללא שינוי גם בחודש מאי, זה החודש הרביעי ברציפות.

העלייה בציפיות לאינפלציה, שעודדה את העלאת הריבית, קוזזה מול התחדשות החששות מפני משבר חוב באירופה – ונגיד הבנק, סטנלי פישר, הכריע על הותרת הריבית על 2.5%.

לדברי בנק ישראל, ההחלטה תואמת למדיניות שנועדה לשמור על האינפלציה במשק בתוך היעד של 1% עד 3% בשנה הקרובה, ולתמיכה בצמיחה במשק.

החלטות הריבית בחודשים הבאים יהיו תלויות במצב בצמיחה במשק ובהתפתחות האינפלציה בישראל, כמו גם בכלכלה העולמית ובהתפתחות משבר החובות באירופה .