צילום: דוברות בנק ישראל

ריבית חודש מרץ נותרה בשיעור של 0.25%

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל קבעה כי הריבית לחודש מרץ תמשיך לעמוד בשיעור של 0.25%, זאת בהתאם לתחזיות המוקדמות. ברבעון השלישי של 2019 צפוי שיעור הריבית לעלות ל-0.5%, עלייה שצפויה להגיע לשיעור של 1.25% בסוף השנה הבאה.

נגיד הבנק, הפרופ' אמיר ירון, החליט להותיר את שיעור הריבית על כנו, זאת לאחר שבחודש דצמבר האחרון הובילה ממלאת מקומו, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, מהלך של ייקור הריבית ב-0.15%.

הסיבות המובילות להחלטה זו הן האינפלציה הנמוכה, היחלשות המטבעות החזקים בעולם מול השקל וההאטה בקצב הצמיחה במשק.

העלאת ריבית הדרגתית

לאחר שהאינפלציה השנתית ירדה בדצמבר אל מתחת לטווח היעד, היא שבה בינואר אל מעל לגבול התחתון (כ-1%). במחלקת המחקר של בנק ישראל צופים כי האינפלציה תמשיך לנוע סביב הגבול התחתון של היעד, בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים עלו מעט לכיוון מרכז היעד.

"הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית", נכתב בהודעת בנק ישראל. "הבנק ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו".

התרומה של הרכיבים העיקריים במדד לאינפלציה השנתית | מקור: הלמ"ס ועיבודי בנק ישראל